Gruppen som læremester – facilitering i praksis2023-05-02T18:09:17+00:00

Gruppen som læremester – facilitering i praksis

Her kan du subscribe til Nina´s podcast:

Intention som værktøj

At arbejde med intention som et værktøj skaber ansvar, forpligtelse og bevidsthed om, hvilket bidrag til arbejdslivet, gruppen, opgaven, andre mennesker og ikke mindst os selv vi gerne vil være.  Facilitator kan være rollemodel ved at være transparent med sin egen intention og vise i praksis, hvilken effekt det har på det konkrete udtryk og på den faglige/personlige handle- og dømmekraft. Grupper, som arbejder med intention som værktøj, kan løfte graden af selvansvar, transparens, bevidsthed og psykologisk tryghed.

Værsgo – en spørgsmålsbank til facilitator

“The most important communication skill is knowing when to shut up.” (Morgan Housel)I At stille spørgsmål er en måde at give talestafetten videre til andre, mens man selv og resten af gruppen er stille, lytter og lærer.  I denne episode taler Nina Jensen og Charlotte Heje Haase om, hvilke konkrete spørgsmål, du kan stille som facilitator og undervejs deler de en lille bunke forslag til inspiration. 

Spørgsmål kan åbne hemmelige døre

“Asking the proper questions is the central action of transformation. Questions are the key that causes the secret doors of the psyche to swing open.” Citat: Clarissa Pinkola Estés At indtage en spørgende og nysgerrig position åbner for det ukendte og muliggør, at nye pointer og forbindelser kan opstå.  Facilitator kan invitere gruppen ind i en udforskende, relaterende stemning ved selv at indtage denne åbne position.

Hvordan skaber du involvering og samtykke – organisationspsykolog Jacob Theilgaard

"Folk, der arbejder sammen, bestemmer sammen". En facilitator arbejder ud fra gruppens og organisationens formål og strukturer.  Arbejdsfællesskaber med distribueret ledelse vinder frem, og dette kalder på en særlig opmærksomhed i facilitatoropgaven. I denne episode taler Nina med arbejds- og organisationspsykolog Jacob Theilgaard om hans erfaringer med at skabe involverende beslutningsprocesser i de arbejdsfællesskaber, han samarbejder med.

Hvordan skaber du relationer i online facilitering?

I denne episode undersøges det, hvordan du kan skabe tryghed, sammenhold, interaktion og sætte gode rammer for din online facilitering. Charlotte Heje Haase har en forkærlighed for denne form og deler også, hvad det kan være nyttigt at overveje.

Konflikt i gruppen – hvad gør facilitator?

Hvordan undgår facilitator at blive overvældet af egne følelser og præferencer, når der er spænding og konflikt i gruppen? Enten når man inden faciliteringen har hørt på vandrørene, at gruppen vistnok er konfliktfyldt - eller når der pludselig opstår en uventet, højspændt situation. Nina og Charlotte deler oplevelser, erfaringer og små tips ud fra spørgsmål fra henholdsvis Cathrine og Morten.

Når magt og autoritet bliver udfordret og skubbet til

Oplevelsen af en tydelig autoritet og en magtfuld position gør noget ved de fleste af os. Både selv at skulle mærke og udtrykke egen autoritet og at opleve andres.  Det kan medføre alt fra glæde, ro, følgeskab, oplevelse af fælles autoritet og kraft - til provokation, udfordring og forsøg på magtovertagelse på forskellig snedige måder. En del af facilitators vilkår og opgave er at møde udfordring, skub, modstand og kamp åbent og nysgerrigt, mens man holder fast i formål, etik, sig selv og i rummet/resten af gruppen.

Hvorfor skal facilitator være dørvogter? #9

I denne episode undersøger Nina og Charlotte vogter-begrebet og taler om, hvorfor en af facilitators vigtige opgaver er at vogte døren til gruppens læring. Uden en dørvogter er der risiko for uklarhed, roderi og en stemning af Det Vilde Vesten i gruppens processer.  Facilitators opgave er at stille sig til rådighed med sin autoritet og kraftfuldhed til tjeneste for gruppens formål. Også når det føles ubehageligt og kan stride imod enkeltpersoners oplevelse af egen adfærd.

Sådan håndterer du faciliteringstømmermænd #8

Når nu de pokkers faciliteringstømmermænd ER ankommet, hvad gør vi så? Hvordan kan facilitator håndtere og skabe plads til tømmermændsarbejdet - både det forebyggende og lindrende. Nina og Charlotte taler om erfaringer og oplevelser med håndteringen.

Har du oplevet faciliteringstømmermænd? #7

Brené Brown bruger begrebet sårbarhedstømmermænd: A vulnerability hangover is the gut-wrenching feeling of shame and fear that pops right after we undertake an emotional risk. I denne epsiode taler Nina og Charlotte om, hvordan oplevelsen af at facilitere, at lede, at stå frem og at være synlig kan give tømmermænd. Symptomerne kan komme som et resultat af en overdreven trang til at fikse problemerne og at være overansvarlig. Det kan opleves som at hælde en spand af selvkritik, tvivl og skam ud over sig selv. "Gjorde jeg det godt nok? Jeg burde have.... ! Var jeg for meget / for lidt? Hvad mon de tænker nu?"

Hvad er din facilitatorstil? #6

Ligesom andre kunstnere kan have en bestemt signatur og stilart, kan facilitatorer også have karakteristiske fremgangsmåder, udtryksformer, metoder, som er specielle for den pågældende.  I denne episode taler Nina og Charlotte om, hvilken stil de hver især har som facilitatorer, og hvilken betydning det mon har for opgaven og formålet med gruppen.

Hvorfor er RUMMET vigtigt? #5

Når vi faciliterer, kan vi få hjælp (eller det modsatte) fra det fysiske rum. Indretning, placering af deltagere i rummet og brug af andre virkemidler kan give en struktur, der fremmer gruppens formål. Desuden er det psykiske rum og fornemmelsen for dynamikken i gruppen et vigtigt arbejdsredskab for facilitator.

Psykologisk tryghed #4

Psychological Safety er blevet et hot begreb i arbejdslivet, og i denne episode taler Nina og Charlotte om, hvordan facilitator kan bidrage til den psykologiske tryghed i grupper. Det handler ikke primært om at være venlig eller at have tillid. Men om at gruppen får erfaringer og oplevelser med åbenhed, oprigtighed og direkte tale, som dermed skaber mulighed for produktive uoverensstemmelser og fri udveksling af idéer.

God facilitering kan transformere #3

Alle fortjener at være i en gruppe, der bliver godt faciliteret. Fordi god facilitering kan transformere, omforme og forvandle på mange planer. Den indre og ydre stemning ændrer sig, perspektiver og bevidsthed skifter, præferencer og tolkninger forandres, og relationerne bliver styrket.  Gruppen kan gå fra at være forvirret og retningsløs til at være fokuseret og kreativ.

Gruppen som læremester #2

I denne episode beskriver Nina sin indstilling om, at livet er en læremester, som stiller os spørgsmål. Og det er op til os, hvad vi vælger at svare på disse livsspørgsmål / -udfordringer.  På samme måde stiller grupper os spørgsmål - holder os vågne. Når vi i forskellige arbejdssammenhænge er knyttet sammen med andre mennesker, så gør det typisk noget ved os. Udfordrer, støtter, irriterer, letter, frustrerer og vækker..

Vores forelskelse i facilitering #1

En facilitator er en, som hjælper med at lette en gruppes processer. At gøre de svære samtaler og beslutninger mere overkommelige, at sikre retning, stemning og fremdrift. Hvorfor er både jeg og Charlotte nærmest forelskede i at facilitere? I denne episode fortæller vi hver vores historie om at opleve at finde en ro i at være én, som er bevidst om dynamikker og stemninger. Om hvordan denne særlige sensitivitet kan gøres til en force og en levevej til glæde for andre.

Velkommen til Gruppen som læremester – facilitering i praksis

En af mine varmeste anbefalinger til arbejdspladser, som vil skabe en mere levende og dynamisk kultur, er: Øv jer i at facilitere. Det er jo nemt bare at sige. Derfor vil jeg i denne podcast dele ud af min lange erfaring med at facilitere grupper, teams, arbejdsfællesskaber og håbe på, at det kan inspirere.

Er I villige til at udfordre jeres ”vi plejer” og træde ud af komfortzonen?

Ring på +45 3033 6030 eller skriv til nina@cosma.dk for at høre nærmere.