Psykologisk tryghed #4

Psykologisk tryghed betegner et arbejdsklima, hvor folk føler sig trygge nok til at løbe interpersonelle risici ved at sige deres mening og fortælle om deres bekymringer, spørgsmål eller idéer. Amy Edmondson beskriver i bogen “Den frygtløse organisation” sin forskning og de konkrete undersøgelser, der ligger til grund for begrebet og de anbefalede praksisser.

Psykologisk tryghed betegner et arbejdsklima, hvor folk føler sig trygge nok til at løbe interpersonelle risici ved at sige deres mening og fortælle om deres bekymringer, spørgsmål eller idéer.
Amy Edmondson beskriver i bogen “Den frygtløse organisation” sin forskning og de konkrete undersøgelser, der ligger til grund for begrebet og de anbefalede praksisser.

Psychological Safety er blevet et hot begreb i arbejdslivet, og i denne episode taler Nina og Charlotte om, hvordan facilitator kan bidrage til den psykologiske tryghed i grupper.

Det handler ikke primært om at være venlig eller at have tillid. Men om at gruppen får erfaringer og oplevelser med åbenhed, oprigtighed og direkte tale, som dermed skaber mulighed for produktive uoverensstemmelser og fri udveksling af idéer.

Anbefalinger og pointer fra samtalen:

* Gør den konkrete oplevelse af psykologisk tryghed til en del af gruppens samtale og bevidsthed.

* Aftal “ground rules” og praktisér dem – eks. vær FOR hinanden.

* Facilitator som rollemodel – sæt rammen, inviter til de vanskelige samtaler, vis egne fejl, tvivl og menneskelighed.

* Brug Tjek Ind som et “desinficerende” overgangsritual, der skaber tilstedeværelse, regulering, klarhed og forbundethed.

* “You should sit in meditation for 20 minutes every day – unless you´re too busy; then you should sit for an hour” kan bruges som inspiration, når gruppen er presset.

* Overvej grad af facilitators åbenhed – hvornår udfordrer det gruppens tillid til, at man “har den”.

* Afslut med Tjek Ud for at lukke processen, lette overgangen til næste arbejdsopgave og for at øve hensigtsmæssige sløjfebindere.

God fornøjelse med at lytte til episoden – og med at bidrage til den psykologiske tryghed i grupper og fællesskaber.

 

Lær mere om Charlotte her:

Bare Skriv

Din Podcast

 

Her er link til Amy Edmondson og Jennifer Louden