Skræddersyede forløb

Aftalte praksisforløb for professionelle og team, der vil:

Holde hovedet klart og hjertet varmt
Invitere personlig kant, nærvær og autoritet med på arbejde
Se arbejdets dynamikker som en læremester
Kombinere resultater og bundlinje med mening og menneskelighed
Skabe bevidsthed i fastlåste mønstre og kulturer
Være det modne bidrag til et værdigt arbejdsliv

Individuelle coaching- og udviklingssamtaler

Transformer dig selv – transformer din organisation.

Ledere og specialister har brug for at træne og udvikle nye kompetencer. Kompleksiteten i opgaverne og i relationerne kræver udvikling af vores mindset. Det er ikke længere nok at tilføre ny læring og viden – vi har brug for at skabe mere mental plads og bevidsthed, så vores dømmekraft kan fungere fleksibelt, responsivt og klart.

Jeg udbyder individuelle coaching- og udviklingsforløb, som er praktiske og ”hands-on” tæt relateret til dagligdagens ledelsesopgaver.

Min personlige, nærværende og udfordrende samtalestil er præget af mange års erfaring med personlig-professionel udvikling, og jeg bliver løbende efteruddannet og superviseret af internationale coaches.

Samtalerne foregår typisk på mit kontor på Kgs. Nytorv eller virtuelt på Zoom.

Konflikthåndtering

Den modne slåskamp

Når vi er på arbejde, er vores sociale og emotionelle evner efterhånden lige så vigtige som de direkte faglige kompetencer. Kravene til samarbejde på kryds og tværs stiger, og vi er i stigende grad afhængige af andre for at kunne løse vores opgave. I situationer med stor forandring, meget pres, komplekse opgaver vil der være tryk på følelserne og risiko for kort lunte.

Jo mere tolerance, modenhed og kendskab vi har til egne og andres reaktioner i konflikt, jo mere kan vi invitere forskellighed og perspektivskift ind i arbejdet. I akutte situationer kan parterne have brug for ekstern støtte til at finde visdom og klarhed midt i dramaet.

Jeg tilbyder kompetenceudvikling og rådgivning indenfor konflikthåndtering. Desuden sammensætter jeg samtaleforløb med de involverede parter i en konflikt.

Udvikling og supervision af grupper og ledelsesteam

”No man is an island”

Arbejdsfællesskaber og team er både en nødvendig arbejdsform og en potent udviklingsmulighed.

Nødvendig, fordi arbejdsopgaverne i dag er komplekse og ofte kræver flere modsatrettede perspektiver i håndteringen. Udviklingsmulighed, fordi gruppedynamikker prøver vores relationelle intelligens af i praksis og skubber os ud af komfortzonen og kontrolmodus.

Evnen til at kunne være og fungere i et fællesskab, at kunne finde det fælles ståsted, at kunne lytte og tale klart, være i forskellighed og konflikt, give feedback, agere følelsesmæssigt modent og skabe velfungerende processer resultater er alfa og omega for arbejdspladsen.

Jeg faciliterer supervisions- og teamudviklingsforløb, hvor vi arbejder konkret med processerne her-og-nu. En slags praktisk finjustering af samtale- og kommunikationsformer, vane- og kulturmæssige overbevisninger, konfliktstile og beslutningsmønstre. Ledelsesteam, som arbejder med egne interne dynamikker, kan være rollemodeller for den øvrige organisation, hvad angår en høj bevidsthed om samarbejde og relationel intelligens.

Konkrete workshops, uddannelses- og træningsforløb

Det kræver systematik og vedholdenhed at udvikle sig, at gå fra at vide noget og til at få det ”ud i hænderne” og agere i praksis.

Træningsforløb fungerer bedst som en del af det daglige arbejde.

Byggeklodserne i mine forløb stammer fra:

1) ny viden om voksnes udviklingspsykologi, 2) praksis i bevidsthed, nærvær og fokus, 3) uddannelse og praksis indenfor integral og systemisk tilgang, 4) specialistviden om organisation, gruppedynamik og facilitering.

Jeg tilbyder workshops og træningsforløb om:

  • Professionel i forandring – nye perspektiver på mennesker i arbejdsfællesskaber
  • Konflikthåndtering – den modne slåskamp
  • Feedback som potent læringsredskab
  • Forandringsledelse indefra og ud
  • Samtaler, der skaber kontakt og fællesskab

Erfaren psykolog som facilitator og underviser

 

Nina Tora Jensen

Nina Tora har i 25 år styrket ledelses- og samarbejdskompetencer i danske virksomheder til glæde for arbejdsmiljø, samarbejdskultur og bundlinje. Hun faciliterer teamudvikling, konsulent- og ledelsestræning. Intentionen med Nina´s arbejde er at styrke en bevidst professionalisme med klar intention, nærvær og ansvar.
Hendes konkrete hands-on tilgang er funderet i en længerevarende og dybdegående systemisk/integral praksis. Nina er specialist i arbejds- og organisationspsykologi og supervisorgodkendt af Dansk Psykolog Forening og certificeret som Integral Facilitator.

Ja tak til inspiration og nyt:

Få nye perspektiver på en levende og dynamisk professionalisme

Ring på +45 3033 6030 eller skriv til nina@cosma.dk for at høre nærmere.