Organisationspsykolog Nina Tora Jensen har i 30 år specialiseret sig i bevidste udviklingsprocesser

Min baggrund

Jeg er født i 1966, uddannet som cand. psych. i 1997 og godkendt af Dansk Psykolog Forening som supervisor og specialist i arbejds- og organisationspsykologi. Jeg har taget forskellige systemiske, narrative og integrale uddannelser og workshops indenfor det konsultative, organisatoriske og selvudviklende felt, herunder en uddannelse som Certified Integral Facilitator v/Diane Musho Hamilton (se mere på Real Life Programs og  Ten Directions.)

Min intention med COSMA er at stille mig selv og mine kompetencer til rådighed for udviklingen af menneskers fællesskaber og sameksistens. Vejen er for mig konstant at arbejde med mine egne kompetencer og integration af følelser, skyggesider og projektioner. Dermed kan jeg mere frit være hel, fleksibel og i flow, når jeg faciliterer og rådgiver ledere, specialister og teams.

I praksis er min ”walk the talk” løbende at få faglig- og personlig supervision og terapeutisk rådgivning – både individuelt og i gruppe.
Jeg har en meditativ praksis, er tilknyttet meditationscenteret Tigerens Rede, Taktsang Denmark og arbejder ud fra en lodret og integral intention i min dagligdag.

Arbejdspladser

Før jeg blev selvstændig med COSMA i 2004, har jeg arbejdet som uddannelseskonsulent hos Dansk Røde Kors og som supervisor i Center for Supervision, Københavns kommune. Jeg har desuden fungeret som ekstern underviser på konsulentuddannelsen på www.inpraxis.dk i en 3-årig periode. Inden jeg påbegyndte psykologistudiet, arbejdede jeg i 5 år som revisor i revisionsfirmaet Seier-Petersen, hvor jeg sideløbende læste HD/økonomi.

COSMAs betydning

COSMA har flere betydninger i sig. Navnet symboliserer både udpluk af de forskellige ydelser, som jeg leverer (COS: Coaching, Organisationsudvikling og Supervision) og siger noget om, hvem jeg stiller mig til rådighed for (MA: Mennesker i Arbejdslivet). Desuden har COSMA en relation til begrebet om kosmos, som er betegnelsen for universet og i nogle sammenhænge kan forstås som den ordnede verden (i modsætning til kaos – den uordnede verden). Jeg vil gerne bidrage til at skabe flere ”lommer af orden” i en kompleks verden.

Ja tak til inspiration og nyt:

Vil I implementere faciliterende lederskab i jeres teamprocesser?

Ring på +45 3033 6030 eller skriv til nina@cosma.dk for at høre nærmere.