Supervisionsgruppe for psykologer

Psykologen på kanten
Gruppesupervision for 5 deltagere – 9 dage fra kl. 9-16.
Ialt 60 timer / omregnet til 40 eksterne supervisionstimer.

Psykologens evne til at kunne arbejde med sig selv “på kanten” er afgørende for
det professionelle niveau i samarbejdet og i opgaveløsningen.

Målgruppe

Du er psykolog på vej mod autorisation eller specialistgodkendelse – eller psykolog med stor lyst til fortsat at arbejde med dig selv.
At være “psykolog på kanten” betyder, at du er villig til at møde frem i gruppen med både din sårbarhed og din power, dine skyggesider og din autoritet.
Din intention er at bruge dig selv mere bevidst og aktivt i opgaveløsningen.
Du er villig til at udforske dine antagelser, fortolkninger og sandheder og eksperimentere med nye måder at sætte dig selv i spil på.

Formål og udbytte

Supervisionen har til formål at træne din refleksionsevne, udfordre og styrke din personlige/professionelle stilart samt kvalificere din psykologfaglige dømmekraft i de konkrete opgaver. Du får trænet perspektivskift og feedback i gruppen af fagfæller, og gruppens dynamik fungerer som en kollektiv læringsproces.
I supervisionen får du mulighed for at sætte en konkret intention for dit virke, udforske din psykologfaglige identitet og mærke en frisk, nuanceret og klar tilgang til arbejdsopgaverne.

De modeller og praksisforslag, du møder i supervisionen, er umiddelbart konkrete, praktiske og brugbare.

Form

Forløbet er en blanding af konkrete refleksionsprocesser, dialog, fordybelse og aftalte oplæg. Formen inviterer til, at alle deltager aktivt og intenst – i plenum, i smågrupper og alene.

Temaer er inspireret af deltagernes medbragte problematikker, udviklingsønsker og konkrete arbejdsopgaver. Eks. svære samarbejdsrelationer, udfordringer med magtspil og autoritetstab, dilemmaer og faldgruber i psykologpositionen, komplekse organisatoriske dynamikker, kommunikations- og konfliktstile, stresshåndtering.

Udgangspunktet er en systemisk og integral tilgang, herunder inspiration fra udviklingspsykologi, bevidsthedsprocesser, embodiment og team- og organisationsteori.

Tid, sted og pris

9 dage kl. 9-16.15
Harsdorffs Hus Office Club, Kongens Nytorv 5, 1.
Mødelokale Aurora
25.000 kr. ekskl. moms
Der er kaffe/te, frokost og frugt alle dage.

Gruppen er på max. 5 deltagere og giver i alt 60 timers gruppesupervision (= 40 timer).

Igangværende forløb slutter 30. marts 2021.

Nyt forløb starter i efteråret 2021 – kontakt Nina for yderligere oplysninger.

Tilmeld dig Supervisionsgruppe for psykologer

Specialist i arbejds- og organisationspsykologi og godkendt supervisor

Nina Jensen

Nina har i 25 år styrket ledelses- og samarbejdskompetencer i danske virksomheder til glæde for arbejdsmiljø, samarbejdskultur og bundlinje. Hun faciliterer teamudvikling, konsulent- og ledelsestræning. Intentionen med Nina´s arbejde er at styrke en bevidst professionalisme med klar intention, nærvær og ansvar.
Hendes konkrete hands-on tilgang er funderet i en længerevarende og dybdegående systemisk/integral praksis. Nina er specialist i arbejds- og organisationspsykologi og supervisorgodkendt af Dansk Psykolog Forening og certificeret som Integral Facilitator.

Modtag information om nye kurser og tiltag

Få nye perspektiver
på at være professionel i forandring

Ring på +45 3033 6030 eller skriv til nina@cosma.dk for at høre nærmere.