Gør konflikten til din læremester – masterclass for professionelle
Datoer aftales med arrangøren

Professionelle, som har evnen til at navigere i konflikter og ophedede situationer, er eftertragtede kollegaer og ledere. At holde hovedet klart og hjertet varmt er et must, hvis ikke pres, højt tempo og komplekse opgaver skal risikere at sløre dømme- og handlekraften.

Målgruppe

Målgruppen for denne Masterclass er dig, som har konkrete erfaringer med at navigere i konfliktsituationer.
Du har oplevet, hvordan forskelligheder kan give uhensigtsmæssige spændinger i samarbejdet. Nu leder du efter “noget mere”, der kan supplere dine konfliktmodeller og værktøjer.
Du har lyst til at sætte dig selv og dine vanemæssige reaktioner i spil og få inspiration og nye strenge at spille på.
Både du og dine samarbejdspartnere har behov for nye måder at håndtere uenighed og “elefanten i rummet” på, og du er klar til at afprøve, hvordan I  vender potentielle konflikter til læring og udvikling.
Dine arbejdsopgaver kalder på, at samtalerne ikke går i stå ved konflikt eller forskellighed, men istedet håndteres levende og direkte. Du har derfor lyst til at arbejde med dit forhold til autoritet og magt og skabe mere åbenhed, nysgerrighed og risikovillighed i dine relationer.

I det daglige har du med samarbejde, forandring og/eller facilitering at gøre og er interesseret i at invitere konflikter konstruktivt ind i dialogerne for at skabe fremdrift i de fællesskaber, du har ansvar for.

Formål og udbytte

Formålet med Masterclass er at styrke din evne til at facilitere dig selv under pres og dermed møde uenighed og konflikt mere åbent og direkte.
Du får konkrete metoder til at stå stærkt i en potentiel konflikt, at turde bruge dig selv mere tydeligt i svære situationer og at lære at bruge forskellighed som en evig kilde til læring.
Strukturen i tilgangen hjælper dig til at skabe intention, bevidsthed og valgmuligheder i de konfliktsituationer, du møder i dit professionelle virke.
I undervisningen inviteres du til at undersøge, hvordan du kan rumme dig selv i mødet med det, som konflikter og aggression sætter i gang i dig. En tilgang til egen-regulering, som er anderledes end vanemæssig kontrol og fortrængning. I konkret casearbejde får du trænet din parathed og dit mod til at stå frem, så du fremover kan reagere hensigtsmæssigt med det, situationen kalder på.

I udveksling med de øvrige deltagere får du lejlighed til at eksperimentere med dit udtryk og få feedback. Dine erfaringer med tilgangen kan omsættes direkte til en fortsat praksis i din arbejdskontekst.

Form

Workshoppens form er en blanding af oplæg, refleksion, fordybelse samt dialogbaseret og fysisk udveksling.
Formen inviterer til, at alle deltager aktivt og intenst – i plenum, i mindre grupper og alene.

Som deltager skal du være villig til at bruge dig selv, eksperimentere og indgå i feedback og refleksion med de øvrige deltagere.

Tid, sted og pris

Workshop afholdes efter aftale i 2 dage – begge dage kl. 9-16

Harsdorffs Hus Office Club, Kongens Nytorv 5, 1.
Mødelokale Udenrigsministeriet

Minimum 8, maksimum 16 deltagere.

Erfaren psykolog og facilitator som underviser

Workshoppens undervisere har lang praksiserfaring
i at facilitere processer og konflikter.

Underviser Nina Jensen

Nina har i 25 år styrket ledelses- og samarbejdskompetencer i danske virksomheder til glæde for arbejdsmiljø, samarbejdskultur og bundlinje. Hun faciliterer teamudvikling, konsulent- og ledelsestræning. Intentionen med Nina´s arbejde er at styrke en levende og dynamisk professionalisme. Hendes konkrete hands-on tilgang er funderet i en længerevarende systemisk/integral praksis. Nina er specialist i arbejds- og organisationspsykologi og supervisorgodkendt af Dansk Psykolog Forening og certificeret som Integral Facilitator.

Medunderviser Jukas Killemose

Jukas er uddannet lærer og har en kandidatgrad i pædagogisk psykologi.
Han har arbejdet med kropsbevidsthed, meditation og kollektive processer siden 2003.
Han har i mange år undervist private og professionelle på forløb og workshops som eks. Kraftfuldt Ligeværd og Stå Stærkt.
Som facilitator bruger Jukas fysisk og sproglig udveksling til at styrke deltagernes evne til at rumme sig selv i mødet med verden samt at møde sig selv og den anden med ligeværd.

Ja tak, send mig nyt om at være Professionel i Forandring

Få nye perspektiver på professionalisme og samarbejde

Ring på +45 3033 6030 eller skriv til nina@cosma.dk for at høre nærmere.