Pausens potentiale

“The fastest way to get there is to go slow. And sometimes if you wanna hold on, you got to let go.” Tina Dickow, Count to Ten   Hvad mon der sker, når vi pauser? Lader os selv og ´noget´ være.

The fastest way to get there is to go slow.
And sometimes if you wanna hold on, you got to let go.

Tina Dickow, Count to Ten

 

Hvad mon der sker, når vi pauser? Lader os selv og ´noget´ være.
Ikke for at der skal ske noget bestemt, men for at åbne for, at ting kan falde væk og andet kan opstå og spire.

Pauser i facilitering og i arbejdslivet kan være undervurderede og føles som noget, der skal overstås. Eller bruges til at gøre praktiske ting.

I denne episode taler Nina og Charlotte om pausens potentiale og annoncerer, at vi lader podcasten være et par måneder.
Selvom det er urovækkende at slippe kontrollen, er det en måde at mærke efter, hvad der nu skal ske. En pause kan skabes ved at løfte pick-uppen fra den vante rille i grammofonpladen og lytte efter, hvad der gemmer sig i det åbne ukendte.

I facilitering kan vi også skabe pause ved at invitere til at træde ud af generaliseringer, rigtigt/forkert, meninger, synsninger og mentale kasser.
Den persiske sufimystiker Rumi har beskrevet det meget smukt:

Out beyond ideas of wrongdoing and rightdoing there is a field.

I´ll meet you there. 

When the soul lies down in that grass the world is too full to talk about.

Ideas, language, even the phrase ´each other´ doesn´t make any sense.

 

God fornøjelse med pauserne og potentialet for at være i takt med det, der opstår.

We´ll be back !