Hvordan skaber du involvering og samtykke – organisationspsykolog Jacob Theilgaard

“Folk, der arbejder sammen, bestemmer sammen”. En facilitator arbejder ud fra gruppens og organisationens formål og strukturer.  Arbejdsfællesskaber med distruberet ledelse vinder frem, og dette kalder på en særlig opmærksomhed i facilitatoropgaven. I denne episode taler Nina med arbejds- og organisationspsykolog Jacob Theilgaard om hans erfaringer med at skabe involverende beslutningsprocesser i de arbejdsfællesskaber, han samarbejder med.

“Folk, der arbejder sammen, bestemmer sammen”.

En facilitator arbejder ud fra gruppens og organisationens formål og strukturer.  Arbejdsfællesskaber med distribueret ledelse vinder frem, og dette kalder på en særlig opmærksomhed i facilitatoropgaven.

I denne episode taler Nina med arbejds- og organisationspsykolog Jacob Theilgaard om hans erfaringer med at skabe involverende beslutningsprocesser i de arbejdsfællesskaber, han samarbejder med.

Et sociokratisk inspireret team kalder sig en cirkel, har klare, definerede roller og benytter sig af dialogrunder. Cirklen har en valgt facilitator og bruger tre kriterier for beslutningstagning:

  1. Godt nok for nu
  2. Sikkert nok at prøve af
  3. Kan laves om, når vi er blevet klogere

Jacob fortæller om, hvordan han har omsat egen livssituation og grundlæggende menneskesyn til en stærk personlig intention for sit eget arbejdsliv.

I samtalen kommer vi ind på de praktiske konsekvenser af styre- og beslutningsformerne sociokrati og holokrati – og inspirationen fra kvækerbevægelsen.

Jacob deler pointer om:

  • At sætte os selv og andre fri og udfolde vores menneskelige potentiale på bedst mulig måde.
  • At skabe rammer og struktur for vidensdeling, lokal autoritet, handlekraft og selvstændighed, som peger på det, vi som arbejdsplads er sat i verden for.
  • At skifte fra traditionelle organisationsformer til samtykkebaserede og inkluderende beslutningsprocesser.
  • At undgå veto og i stedet arbejde med indsigelser.
  • At erkende egen mikrodominansadfærd og opdage, når vi spiller bilkort med hinanden.
  • At forpligte sig til disse strukturer og rammer kan skabe relevant personlig udvikling for den enkelte.

Episoden blev bragt første gang i maj 2021 i podcasten “Selvklog – et arbejdsliv med intention”.

Lyt og bliv inspireret til din egen og dit teams praksis.

Mere om Transformer Wizard og seniorkonsulent i Implement Consulting Group Jacob Theilgaard her.