Konflikt i gruppen – hvad gør facilitator?

Hvordan undgår facilitator at blive overvældet af egne følelser og præferencer, når der er spænding og konflikt i gruppen? Enten når man inden faciliteringen har hørt på vandrørene, at gruppen vistnok er konfliktfyldt – eller når der pludselig opstår en uventet, højspændt situation.

Hvordan undgår facilitator at blive overvældet af egne følelser og præferencer, når der er spænding og konflikt i gruppen?

Enten når man inden faciliteringen har hørt på vandrørene, at gruppen vistnok er konfliktfyldt – eller når der pludselig opstår en uventet, højspændt situation.

Nina og Charlotte deler oplevelser, erfaringer og små tips ud fra spørgsmål fra henholdsvis Cathrine og Morten.

Uddrag fra samtalen:

  • Lær egne reaktioner at kende.
    Undersøg indre reaktioner på ordet “konfliktfyldt” – hvad skaber det i krop, tanker, følelser og trang til handling? Og hvad vil det mon bidrage til?
  • Et nysgerrigt og observerende blik på egen tilstand kan med øvelse blive til en kompetence, tages med i selve faciliteringen, udvides til hele gruppen og gøres til genstand for fælles undersøgelse og dialog undervejs.
  • Bevidsthed om egen tilstand kan øge muligheden for, at facilitator kan tage ansvar for sit udtryk og dermed supplere automatreaktionen med flere perspektiver – og invitere gruppen til at gøre det samme.
  • Supplér med en accepterende “selvfølgelig”-indstilling for at åbne for det konfliktfyldte, som er til stede.
  • Hold fokus på, hvad opgaven er ift. det konfliktfyldte og højspændte. Vurdering af, om stemningen skal behandles direkte på stedet, skal det “noteres” til senere brug, skal opgaven genforhandles/justeres eller skal mødet afsluttes?
  • Husk – facilitator skal ikke være superman, superwoman. Det giver en skæv spejling.
  • Reagér tydeligt, inden- eller når – konfliktniveau bliver for højt til, at selvrefleksion og oplevelse af forbundethed er mulig. Skab pauser, skil parterne ad, så det er muligt at følelsesregulere og at hente sig selv hjem.
  • Peg på eventuelle blinde pletter og skygger i gruppen omkring kultur og måder at tale med/om hinanden og være uenige på.

Hvis du vil høre mere om tilgangen til konflikter: I Nina´s anden podcast “Selvklog – et arbejdsliv med intention” er der udgivet to episoder om Konflikt og følelser arbejdspladsen. Disse kan lyttes til på Spotify, Apple eller her 

God lyttelyst – og et opmuntrende hep-hep: At bidrage til, at en gruppe kan få erfaring med oprigtige og tilstedeværende samtaler – også i konflikt og forskellighed – er en særdeles vigtig opgave på både individuelt og kollektivt plan.

Hvis du har spørgsmål til facilitering eller forslag til temaer, vi kan tage op – skriv en mail eller send en lydfil med dit spørgsmål til nina@cosma.dk eller til charlotte.heje.haase@gmail.com

Læs mere om Charlotte her:

Bare Skriv

Din Podcast