Har du oplevet faciliteringstømmermænd? #07

Brené Brown bruger begrebet sårbarhedstømmermænd: A vulnerability hangover is the gut-wrenching feeling of shame and fear that pops right after we undertake an emotional risk. I denne epsiode taler Nina og Charlotte om, hvordan oplevelsen af at facilitere, at lede, at stå frem og at være synlig kan give tømmermænd.

Her kan du subscribe til podcasten:

Brené Brown bruger begrebet sårbarhedstømmermænd:

A vulnerability hangover is the gut-wrenching feeling of shame and fear that pops right after we undertake an emotional risk.

I denne epsiode taler Nina og Charlotte om, hvordan oplevelsen af at facilitere, at lede, at stå frem og at være synlig kan give tømmermænd.
Symptomerne kan komme som et resultat af en overdreven trang til at fikse problemerne og at være overansvarlig. Det kan opleves som at hælde en spand af selvkritik, tvivl og skam ud over sig selv.
“Gjorde jeg det godt nok? Jeg burde have…. ! Var jeg for meget / for lidt? Hvad mon de tænker nu?”

Kunsten er ikke at undgå tømmermænd, men at se det som mulighed for læring og refleksion.
En præcisering af de yderpunkter, som Kenneth Gergen beskriver som enten Overlegen viden eller Overdreven tvivl – og øve sig i en hensigtsmæssig Refleksiv tvivl.

Symptomerne kan også ses som et tegn på, at facilitator har taget chancer og vovet at vise andre sider af sig selv end sædvanligt og danset lidt ekstra på bordene i metaforisk forstand – til glæde for gruppen og fællesskabet.

I episoden giver Nina og Charlotte eksempler fra egne professionelle liv, hvor de har oplevet tømmermænd.

Oplevelsen af at mærke skam kan også være en aktivering af gammelt skrald fra tidligere. Hvis facilitator får sorteret, hvad der hører den aktuelle situation til og hvad der er en aktivering fra tidligere, kan noget af det gamle skam måske løsne sig.

Pointer fra samtalen:

* Undersøg informationerne i tømmermændene – hvad kan de bruges til?

* Acceptér at tømmermænd kan være en del af facilitatorrollen og det, at stå frem.

* Hav nogen at tale med det om, som kan hjælpe med præcisionen. “Name it to tame it.”

* Metarefleksion: I denne konkrete podcastoptagelse er der også facilitering. Hvilke overvejelser har fyldt i løbet af optagelsen?

Undervejs nævnes Gay Hendricks “The Big Leap” – se mere her: The Big Leap

Hvis du har spørgsmål til facilitering eller forslag til temaer, vi kan tage op – skriv en mail eller send en lydfil med dit spørgsmål til nina@cosma.dk eller til charlotte.heje.haase@gmail.com

Læs mere om Charlotte her:

Bare Skriv

Din Podcast