Neutralitet i facilitering

“There is no neutrality. There is only greater or lesser awareness of one’s bias.”Phyllis Rose Er det overhovedet muligt at lave “ren” facilitering, hvor en facilitator ikke ubevidst eller bevidst bringer sine antagelser og meninger i spil, men i stedet for støtter gruppens drøftelser og beslutninger på en neutral måde?

“There is no neutrality. There is only greater or lesser awareness of one’s bias.”
Phyllis Rose

Er det overhovedet muligt at lave “ren” facilitering, hvor en facilitator ikke ubevidst eller bevidst bringer sine antagelser og meninger i spil, men i stedet for støtter gruppens drøftelser og beslutninger på en neutral måde?

Charlotte og Nina taler om, hvordan facilitator kan arbejde med neutralitet og objektivitet – blandt andet ud fra et ståsted i en relationel og social konstruktionistisk tilgang .

Vores bias og subjektivitet kan anskues som et par briller, som vi ser ud af – på verden og hinanden – i gennem det glas, som er farvet af vores opvækst, kulturelle indoktrinering mv.

Kenneth Gergen peger på det magtfulde i at påberåbe sig objektivitet og potentielt nedgøre og ekskludere andre perspektiver og synsvinkler.

Hvordan kan vi så nærme os hinanden – og neutralitet eller objektivitet?

En måde er at redefinere forståelsen af neutralitet som en åben tilstand og proces, hvor alle indtryk er lige værdige. Diane Musho Hamilton siger det således:
“True neutrality is dynamic. It requires full, embodied engagement. Nothing is left out. Not our mind, our emotions, not our body. Neutrality requires us to feel. The more we feel, the more we can let go. We learn to bring our feelings online; our sensitivity to energy, engaging from position of involvement rather than observation. In this way we engage our own life force as a facilitator — our own dynamism — which in turn enables greater participation and involvement from everyone around us.”

Et ståsted i denne tilgang kalder på en høj grad af etisk refleksion, udveksling og undersøgelse. Facilitators fokus skifter fra at undertrykke, udelukke eller ignorere egne bias til såvidt muligt at bevidstgøre, medinddrage og tage ansvar for disse. Dette er samtidig en invitation til gruppen om også at undersøge egne skygger, tabuer og faste grundantagelser. En uærbødig tilgang til egen såkaldte objektivitet og neutralitet.

Hvordan kan du som facilitator mon være ekstra nysgerrig på og transparent med dine egne grundantagelser og fordomme? Og hvilken effekt vil det mon få på dine valg og interventioner som facilitator?

God fornøjelse med lytning og refleksion.

Nyttige links:

Kapitlet om “Objektivitet som retorisk præstation” kan findes i bogen “Virkeligheder og relationer – tanker om sociale konstruktioner” af Kenneth J. Gergen, Dansk Psykologisk Forlag.

Bogen af Thorkild Olsen hedder “Livets uendelige kilde. En søgen efter resonansfællesskaber”, Forlag Venire.

Diane Musho Hamilton – se mere på Real Life Programs

Læs mere om Charlotte Heje Haase her:

Bare Skriv

Din podcast