Klarhed i kommunikation og positioner

“Clear is kind. Unclear is unkind.” Brené Brown En af facilitators fornemme opgaver er at bidrage til større klarhed i gruppens dialog, dynamik og beslutningsproces.    At støtte den fælles “brillepudsning” ved at lytte efter uklarheder, tvetydighed, doublebind, implicitte beskeder og pege ved at spejle og stille spørgsmål.  I denne episode taler Nina Jensen og Charlotte Heje Haase om, hvordan facilitators intention om at skabe klarhed kan støtte i at minimere ekspert- og sandheds-positionen (medmindre det er aftalen).

Clear is kind. Unclear is unkind.” Brené Brown

En af facilitators fornemme opgaver er at bidrage til større klarhed i gruppens dialog, dynamik og beslutningsproces.

At støtte den fælles “brillepudsning” ved at lytte efter uklarheder, tvetydighed, doublebind, implicitte beskeder og pege ved at spejle og stille spørgsmål.

I denne episode taler Nina Jensen og Charlotte Heje Haase om, hvordan facilitators intention om at skabe klarhed kan støtte i at minimere ekspert- og sandheds-positionen (medmindre det er aftalen). I modsætning til at have en intention om at fikse, ordne og løse det for gruppen.

Et centralt faciliteringsgreb er at lytte efter udtalelser med implicitte anmodninger.
Det er en del af en gruppes kompetence at kunne genkende og skelne mellem holdningstilkendegivelser og anmodninger.
Anmodninger er en vigtig del af processen i grupper, som er samtykkebaserede og er derfor vigtige at øve sig i at fremsætte så klart som muligt.
Desuden er kvitteringen og modtagelsen af en anmodning lige så central for den endelige sikring af et faktisk samtykke.

I samtalen beskrives det, hvordan “Wheel of Consent” kan inspirere facilitator til at forstærke samtykkeprocessen i en gruppe.
Modellen er udviklet af Somatic Sex Educator Betty Martin. Hun har i over 40 år undret sig over: “Why would most people endure unwanted or unsatisfying touch, rather than speak up for their own boundaries and desires?” 

Da kommunikation og gruppedynamik også er en slags “touch”, er modellen anvendelig til at stille skarpt på de fire positioner: Tjene – Tage – Tillade – Acceptere.

God lyttelyst!

 

Nyttige links:

Brené Browns artikel om Clear is kind.

Lyt til episoden med Jacob Theilgaard

Se mere om Facilitatortræf her.

Betty Martin´s bog om “The art of receiving and giving: The Wheel of Consent”