Vores forelskelse i facilitering #1

Facilitering kommer af “facil(e)” = let. En facilitator er en, som hjælper med at lette en gruppes processer. At gøre de svære samtaler og beslutninger mere overkommelige, at sikre retning, stemning og fremdrift. Hvorfor er både jeg og Charlotte nærmest forelskede i at facilitere?

Facilitering kommer af “facil(e)” = let.
En facilitator er en, som hjælper med at lette en gruppes processer.
At gøre de svære samtaler og beslutninger mere overkommelige, at sikre retning, stemning og fremdrift.

Hvorfor er både jeg og Charlotte nærmest forelskede i at facilitere?
I denne episode fortæller vi hver vores historie om at opleve at finde en ro i at være én, som er bevidst om dynamikker og stemninger.
Om hvordan denne særlige sensitivitet kan gøres til en force og en levevej til glæde for andre.

Udvalgte pointer fra samtalen:

* Den vigtige sammenhæng mellem en indre og en ydre facilitering – Selvet som redskab.

* Evnen til at acceptere og respondere på det, som opstår – og være villig til helt eller delvist at slippe den såkaldte dygtighed og de fastlagte planer (og de 35 powerpoints).

* Styrken ved “pointing out” – at påpege en dynamik, mens den sker.

* Formålet med gruppens fælles intention som facilitators “chef”.

* At turde være tydelig om sin stil og den kant, som vi har med.

Vi deler også et par af vores skamhistorier. De tidspunkter, hvor vi blev set i ikke at lykkes ….uhhh. Samt taler om, hvor meget vi har lært af disse situationer.

God fornøjelse!

Om Charlotte:

https://dinpodcast.dk/
https://www.bareskriv.dk/