Hvorfor skal facilitator være dørvogter? #9

I denne episode undersøger Nina og Charlotte vogter-begrebet og taler om, hvorfor en af facilitators vigtige opgaver er at vogte døren til gruppens læring. Uden en dørvogter er der risiko for uklarhed, roderi og en stemning af Det Vilde Vesten i gruppens processer.  Facilitators opgave er at stille sig til rådighed med sin autoritet og kraftfuldhed til tjeneste for gruppens formål.

 

I denne episode undersøger Nina og Charlotte vogter-begrebet og taler om, hvorfor en af facilitators vigtige opgaver er at vogte døren til gruppens læring.

Uden en dørvogter er der risiko for uklarhed, roderi og en stemning af Det Vilde Vesten i gruppens processer.

Facilitators opgave er at stille sig til rådighed med sin autoritet og kraftfuldhed til tjeneste for gruppens formål. Også når det føles ubehageligt og kan stride imod enkeltpersoners oplevelse af egen adfærd.

Dørvogter positionen kan opdeles i en Safety- og en Security-del – her er vi inspireret af Roskilde Festivals fordeling af opgaven.
Safety er den forebyggende, strukturerende, relationelle opgave og Security er den mere magtfulde, sanktionerende, myndighedsopgave. Forhåbningen er, at jo mere vellykket Safety-opgaven løses, jo mindre nødvendig er Security (alt andet lige).

Undervejs svarer vi også på et spørgsmål fra en lytter om, hvad hun kan gøre som facilitator, når en person har en uhensigtsmæssig adfærd i en gruppe.

Uddrag af anbefalinger:

  • Tjek jævnligt egen og gruppens forståelse af formål og rammer. At være dørvogter skal ske i henhold til den givne aftale og kontekst.
  • Undersøg deltagernes vilje og evne til at forbinde sig til tilpas til gruppens formål og samtaleformen – og regulere sig hensigtsmæssigt.
  • Lav evt. aftaler med hver enkelt om, hvilken støtte der er brug for.
  • Vær villig til at “klippe armbåndet” og sanktionere uhensigtsmæssig adfærd.
  • Vær særlig opmærksom på at sikre alle parters værdighed – såvidt muligt.

Vi slutter episoden af med en lytteroplevelse, hvor Mette Weber deler sin erfaring med faciliteringstømmermænd.

God lyttelyst – måske får I lyst til at undersøge egne dørvogter kompetencer.

Hvis du har spørgsmål til facilitering eller forslag til temaer, vi kan tage op – skriv en mail eller send en lydfil med dit spørgsmål til nina@cosma.dk eller til charlotte.heje.haase@gmail.com

 

Læs mere om Charlotte her:

Bare Skriv

Din Podcast