Podcast – Gruppen som læremester

29 05, 2023

Intention som værktøj

At arbejde med intention som et værktøj skaber ansvar, forpligtelse og bevidsthed om, hvilket bidrag til arbejdslivet, gruppen, opgaven, andre mennesker og ikke mindst os selv vi gerne vil være.  Facilitator kan være rollemodel ved at være transparent med sin egen intention og vise i praksis, hvilken effekt det har på det konkrete udtryk og på den faglige/personlige handle- og dømmekraft. Grupper, som arbejder med intention som værktøj, kan løfte graden af selvansvar, transparens, bevidsthed og psykologisk tryghed.

10 05, 2023

Værsgo – en spørgsmålsbank til facilitator

“The most important communication skill is knowing when to shut up.” (Morgan Housel)I At stille spørgsmål er en måde at give talestafetten videre til andre, mens man selv og resten af gruppen er stille, lytter og lærer.  I denne episode taler Nina Jensen og Charlotte Heje Haase om, hvilke konkrete spørgsmål, du kan stille som facilitator og undervejs deler de en lille bunke forslag til inspiration. 

26 04, 2023

Spørgsmål kan åbne hemmelige døre

“Asking the proper questions is the central action of transformation. Questions are the key that causes the secret doors of the psyche to swing open.” Citat: Clarissa Pinkola Estés At indtage en spørgende og nysgerrig position åbner for det ukendte og muliggør, at nye pointer og forbindelser kan opstå.  Facilitator kan invitere gruppen ind i en udforskende, relaterende stemning ved selv at indtage denne åbne position.

12 04, 2023

Hvordan skaber du involvering og samtykke – organisationspsykolog Jacob Theilgaard

"Folk, der arbejder sammen, bestemmer sammen". En facilitator arbejder ud fra gruppens og organisationens formål og strukturer.  Arbejdsfællesskaber med distribueret ledelse vinder frem, og dette kalder på en særlig opmærksomhed i facilitatoropgaven. I denne episode taler Nina med arbejds- og organisationspsykolog Jacob Theilgaard om hans erfaringer med at skabe involverende beslutningsprocesser i de arbejdsfællesskaber, han samarbejder med.

29 03, 2023

Hvordan skaber du relationer i online facilitering?

I denne episode undersøges det, hvordan du kan skabe tryghed, sammenhold, interaktion og sætte gode rammer for din online facilitering. Charlotte Heje Haase har en forkærlighed for denne form og deler også, hvad det kan være nyttigt at overveje.

15 03, 2023

Konflikt i gruppen – hvad gør facilitator?

Hvordan undgår facilitator at blive overvældet af egne følelser og præferencer, når der er spænding og konflikt i gruppen? Enten når man inden faciliteringen har hørt på vandrørene, at gruppen vistnok er konfliktfyldt - eller når der pludselig opstår en uventet, højspændt situation. Nina og Charlotte deler oplevelser, erfaringer og små tips ud fra spørgsmål fra henholdsvis Cathrine og Morten.

1 03, 2023

Når magt og autoritet bliver udfordret og skubbet til

Oplevelsen af en tydelig autoritet og en magtfuld position gør noget ved de fleste af os. Både selv at skulle mærke og udtrykke egen autoritet og at opleve andres.  Det kan medføre alt fra glæde, ro, følgeskab, oplevelse af fælles autoritet og kraft - til provokation, udfordring og forsøg på magtovertagelse på forskellig snedige måder. En del af facilitators vilkår og opgave er at møde udfordring, skub, modstand og kamp åbent og nysgerrigt, mens man holder fast i formål, etik, sig selv og i rummet/resten af gruppen.

15 02, 2023

Hvorfor skal facilitator være dørvogter? #9

I denne episode undersøger Nina og Charlotte vogter-begrebet og taler om, hvorfor en af facilitators vigtige opgaver er at vogte døren til gruppens læring. Uden en dørvogter er der risiko for uklarhed, roderi og en stemning af Det Vilde Vesten i gruppens processer.  Facilitators opgave er at stille sig til rådighed med sin autoritet og kraftfuldhed til tjeneste for gruppens formål. Også når det føles ubehageligt og kan stride imod enkeltpersoners oplevelse af egen adfærd.

1 02, 2023

Sådan håndterer du faciliteringstømmermænd #8

Når nu de pokkers faciliteringstømmermænd ER ankommet, hvad gør vi så? Hvordan kan facilitator håndtere og skabe plads til tømmermændsarbejdet - både det forebyggende og lindrende. Nina og Charlotte taler om erfaringer og oplevelser med håndteringen.

17 01, 2023

Har du oplevet faciliteringstømmermænd? #7

Brené Brown bruger begrebet sårbarhedstømmermænd: A vulnerability hangover is the gut-wrenching feeling of shame and fear that pops right after we undertake an emotional risk. I denne epsiode taler Nina og Charlotte om, hvordan oplevelsen af at facilitere, at lede, at stå frem og at være synlig kan give tømmermænd. Symptomerne kan komme som et resultat af en overdreven trang til at fikse problemerne og at være overansvarlig. Det kan opleves som at hælde en spand af selvkritik, tvivl og skam ud over sig selv. "Gjorde jeg det godt nok? Jeg burde have.... ! Var jeg for meget / for lidt? Hvad mon de tænker nu?"