Podcast – Gruppen som læremester

23 11, 2022

God facilitering kan transformere #3

Alle fortjener at være i en gruppe, der bliver godt faciliteret. Fordi god facilitering kan transformere, omforme og forvandle på mange planer. Den indre og ydre stemning ændrer sig, perspektiver og bevidsthed skifter, præferencer og tolkninger forandres, og relationerne bliver styrket.  Gruppen kan gå fra at være forvirret og retningsløs til at være fokuseret og kreativ.

10 11, 2022

Gruppen som læremester #2

I denne episode beskriver Nina sin indstilling om, at livet er en læremester, som stiller os spørgsmål. Og det er op til os, hvad vi vælger at svare på disse livsspørgsmål / -udfordringer.  På samme måde stiller grupper os spørgsmål - holder os vågne. Når vi i forskellige arbejdssammenhænge er knyttet sammen med andre mennesker, så gør det typisk noget ved os. Udfordrer, støtter, irriterer, letter, frustrerer og vækker..

9 11, 2022

Vores forelskelse i facilitering #1

En facilitator er en, som hjælper med at lette en gruppes processer. At gøre de svære samtaler og beslutninger mere overkommelige, at sikre retning, stemning og fremdrift. Hvorfor er både jeg og Charlotte nærmest forelskede i at facilitere? I denne episode fortæller vi hver vores historie om at opleve at finde en ro i at være én, som er bevidst om dynamikker og stemninger. Om hvordan denne særlige sensitivitet kan gøres til en force og en levevej til glæde for andre.

9 11, 2022

Velkommen til Gruppen som læremester – facilitering i praksis

En af mine varmeste anbefalinger til arbejdspladser, som vil skabe en mere levende og dynamisk kultur, er: Øv jer i at facilitere. Det er jo nemt bare at sige. Derfor vil jeg i denne podcast dele ud af min lange erfaring med at facilitere grupper, teams, arbejdsfællesskaber og håbe på, at det kan inspirere.