Podcast – Gruppen som læremester

5 09, 2023

Hvordan kan en stille lytten skabe møder mellem mennesker? Gæst Rudolf Kjeldsen

Vores gæst er Rudolf Kjeldsen, som er konsulent og supervisor, erhvervspsykolog, direktør for HR7 og ekstern lektor på Aarhus Universitet. I denne episode undersøger vi vigtigheden af at sætte rammer for en gruppe og taler om, hvordan supervisions-rummet har ændret sig markant siden 90´erne - og dermed har forandret rammesætningen og samtalens indhold. I dag har vi på en anden måde det hele menneske med på arbejde og vores personlige skøn med ind i arbejdslivet. Hvad betyder det for os facilitatorer og supervisorer?

5 09, 2023

Skab introverte dynamikker i samarbejdet – gæst Camilla Lærke Lærkesen

Hvordan skaber vi introverte dynamikker, når vi faciliterer grupper? Det taler vi med med foredragsholder, facilitator, podcaster og ekspert i introverte - Camilla Lærke Lærkesen om i denne episode. Vores pointe er, at introverte kvaliteter og talenter er en gave i et ekstrovert og hurtigtkørende arbejdsmiljø. Facilitators brug af introvert-venlige processer er derfor ikke "kun" for de introvertes skyld, men i høj grad også for ekstroverte, facilitator selv og for en kvalificeret samtale- og beslutningsproces.

5 09, 2023

Leg med dit talent i facilitering – gæst: Camilla Lærke Lærkesen

Er du som facilitator og gruppeleder klar over dine talenter? Ved du, hvordan du sætter dem i spil - uden at overgøre dem? Og er du bevidst om dine blinde punkter eller bundtalenter - som evt. kan blive provokeret af andre i gruppen?  Vi undersøger vores talenter i denne episode, hvor vi - Nina Jensen og Charlotte Heje Haase - taler med facilitator, introvert foredragsholder, podcaster og debattør Camilla Lærke Lærkesen.

2 07, 2023

Klarhed i kommunikation og positioner

"Clear is kind. Unclear is unkind." Brené Brown En af facilitators fornemme opgaver er at bidrage til større klarhed i gruppens dialog, dynamik og beslutningsproces. At støtte den fælles "brillepudsning" ved at lytte efter uklarheder, tvetydighed, doublebind, implicitte beskeder og pege ved at spejle og stille spørgsmål. I denne episode taler Nina Jensen og Charlotte Heje Haase om, hvordan facilitators intention om at skabe klarhed kan støtte i at minimere ekspert- og sandheds-positionen (medmindre det er aftalen). I modsætning til at have en intention om at fikse, ordne og løse det for gruppen.

6 06, 2023

Neutralitet i facilitering

"There is no neutrality. There is only greater or lesser awareness of one's bias." Phyllis Rose Er det overhovedet muligt at lave "ren" facilitering, hvor en facilitator ikke ubevidst eller bevidst bringer sine antagelser og meninger i spil, men i stedet for støtter gruppens drøftelser og beslutninger på en neutral måde? Charlotte og Nina taler om, hvordan facilitator kan arbejde med neutralitet og objektivitet - blandt andet ud fra et ståsted i en relationel og social konstruktionistisk tilgang .

29 05, 2023

Intention som værktøj

At arbejde med intention som et værktøj skaber ansvar, forpligtelse og bevidsthed om, hvilket bidrag til arbejdslivet, gruppen, opgaven, andre mennesker og ikke mindst os selv vi gerne vil være.  Facilitator kan være rollemodel ved at være transparent med sin egen intention og vise i praksis, hvilken effekt det har på det konkrete udtryk og på den faglige/personlige handle- og dømmekraft. Grupper, som arbejder med intention som værktøj, kan løfte graden af selvansvar, transparens, bevidsthed og psykologisk tryghed.

10 05, 2023

Værsgo – en spørgsmålsbank til facilitator

“The most important communication skill is knowing when to shut up.” (Morgan Housel)I At stille spørgsmål er en måde at give talestafetten videre til andre, mens man selv og resten af gruppen er stille, lytter og lærer.  I denne episode taler Nina Jensen og Charlotte Heje Haase om, hvilke konkrete spørgsmål, du kan stille som facilitator og undervejs deler de en lille bunke forslag til inspiration. 

26 04, 2023

Spørgsmål kan åbne hemmelige døre

“Asking the proper questions is the central action of transformation. Questions are the key that causes the secret doors of the psyche to swing open.” Citat: Clarissa Pinkola Estés At indtage en spørgende og nysgerrig position åbner for det ukendte og muliggør, at nye pointer og forbindelser kan opstå.  Facilitator kan invitere gruppen ind i en udforskende, relaterende stemning ved selv at indtage denne åbne position.

12 04, 2023

Hvordan skaber du involvering og samtykke – organisationspsykolog Jacob Theilgaard

"Folk, der arbejder sammen, bestemmer sammen". En facilitator arbejder ud fra gruppens og organisationens formål og strukturer.  Arbejdsfællesskaber med distribueret ledelse vinder frem, og dette kalder på en særlig opmærksomhed i facilitatoropgaven. I denne episode taler Nina med arbejds- og organisationspsykolog Jacob Theilgaard om hans erfaringer med at skabe involverende beslutningsprocesser i de arbejdsfællesskaber, han samarbejder med.