Podcast – Gruppen som læremester

15 03, 2023

Konflikt i gruppen – hvad gør facilitator?

Hvordan undgår facilitator at blive overvældet af egne følelser og præferencer, når der er spænding og konflikt i gruppen? Enten når man inden faciliteringen har hørt på vandrørene, at gruppen vistnok er konfliktfyldt - eller når der pludselig opstår en uventet, højspændt situation. Nina og Charlotte deler oplevelser, erfaringer og små tips ud fra spørgsmål fra henholdsvis Cathrine og Morten.

1 03, 2023

Når magt og autoritet bliver udfordret og skubbet til

Oplevelsen af en tydelig autoritet og en magtfuld position gør noget ved de fleste af os. Både selv at skulle mærke og udtrykke egen autoritet og at opleve andres.  Det kan medføre alt fra glæde, ro, følgeskab, oplevelse af fælles autoritet og kraft - til provokation, udfordring og forsøg på magtovertagelse på forskellig snedige måder. En del af facilitators vilkår og opgave er at møde udfordring, skub, modstand og kamp åbent og nysgerrigt, mens man holder fast i formål, etik, sig selv og i rummet/resten af gruppen.

15 02, 2023

Hvorfor skal facilitator være dørvogter? #9

I denne episode undersøger Nina og Charlotte vogter-begrebet og taler om, hvorfor en af facilitators vigtige opgaver er at vogte døren til gruppens læring. Uden en dørvogter er der risiko for uklarhed, roderi og en stemning af Det Vilde Vesten i gruppens processer.  Facilitators opgave er at stille sig til rådighed med sin autoritet og kraftfuldhed til tjeneste for gruppens formål. Også når det føles ubehageligt og kan stride imod enkeltpersoners oplevelse af egen adfærd.

1 02, 2023

Sådan håndterer du faciliteringstømmermænd #8

Når nu de pokkers faciliteringstømmermænd ER ankommet, hvad gør vi så? Hvordan kan facilitator håndtere og skabe plads til tømmermændsarbejdet - både det forebyggende og lindrende. Nina og Charlotte taler om erfaringer og oplevelser med håndteringen.

17 01, 2023

Har du oplevet faciliteringstømmermænd? #7

Brené Brown bruger begrebet sårbarhedstømmermænd: A vulnerability hangover is the gut-wrenching feeling of shame and fear that pops right after we undertake an emotional risk. I denne epsiode taler Nina og Charlotte om, hvordan oplevelsen af at facilitere, at lede, at stå frem og at være synlig kan give tømmermænd. Symptomerne kan komme som et resultat af en overdreven trang til at fikse problemerne og at være overansvarlig. Det kan opleves som at hælde en spand af selvkritik, tvivl og skam ud over sig selv. "Gjorde jeg det godt nok? Jeg burde have.... ! Var jeg for meget / for lidt? Hvad mon de tænker nu?"

4 01, 2023

Hvad er din facilitatorstil? #6

Ligesom andre kunstnere kan have en bestemt signatur og stilart, kan facilitatorer også have karakteristiske fremgangsmåder, udtryksformer, metoder, som er specielle for den pågældende.  I denne episode taler Nina og Charlotte om, hvilken stil de hver især har som facilitatorer, og hvilken betydning det mon har for opgaven og formålet med gruppen.

20 12, 2022

Hvorfor er RUMMET vigtigt? #5

Når vi faciliterer, kan vi få hjælp (eller det modsatte) fra det fysiske rum. Indretning, placering af deltagere i rummet og brug af andre virkemidler kan give en struktur, der fremmer gruppens formål. Desuden er det psykiske rum og fornemmelsen for dynamikken i gruppen et vigtigt arbejdsredskab for facilitator.

6 12, 2022

Psykologisk tryghed #4

Psychological Safety er blevet et hot begreb i arbejdslivet, og i denne episode taler Nina og Charlotte om, hvordan facilitator kan bidrage til den psykologiske tryghed i grupper. Det handler ikke primært om at være venlig eller at have tillid. Men om at gruppen får erfaringer og oplevelser med åbenhed, oprigtighed og direkte tale, som dermed skaber mulighed for produktive uoverensstemmelser og fri udveksling af idéer.

23 11, 2022

God facilitering kan transformere #3

Alle fortjener at være i en gruppe, der bliver godt faciliteret. Fordi god facilitering kan transformere, omforme og forvandle på mange planer. Den indre og ydre stemning ændrer sig, perspektiver og bevidsthed skifter, præferencer og tolkninger forandres, og relationerne bliver styrket.  Gruppen kan gå fra at være forvirret og retningsløs til at være fokuseret og kreativ.

10 11, 2022

Gruppen som læremester #2

I denne episode beskriver Nina sin indstilling om, at livet er en læremester, som stiller os spørgsmål. Og det er op til os, hvad vi vælger at svare på disse livsspørgsmål / -udfordringer.  På samme måde stiller grupper os spørgsmål - holder os vågne. Når vi i forskellige arbejdssammenhænge er knyttet sammen med andre mennesker, så gør det typisk noget ved os. Udfordrer, støtter, irriterer, letter, frustrerer og vækker..