28 02, 2022

Kropsligt lederskab

Samtalen med Sofie Kempf handler om, hvordan kropsligt lederskab kan styrke fornemmelsen af stabilitet og retning i det daglige arbejde. Sofie giver flere konkrete og brugbare eksempler på, hvordan kropsligt lederskab (Embodied Leadership) kan GØRES – enten af os selv eller sammen i arbejdsfællesskabet.

1 02, 2022

At tage ansvar er noget, vi gør sammen

I samtalen med psykolog Jolande Gröflin Corneliussen fortæller hun om, hvilken konkret betydning det har at have et humanistisk menneskesyn og tage sit professionelle afsæt i Low Arousal. Low Arousal er en pædagogisk tilgang, som er velegnet til at sænke konfliktniveau, konfrontationer og stress i arbejdet med særligt sårbare mennesker.

19 09, 2021

Krop og konflikt – en vej til kraftfuldt ligeværd

Arbejdslivet kalder på en mere nuanceret og konfliktkompetent kultur. Vi har brug for at forfine og nuancere vores evne til at stå i usikkerhed, forskellighed og uro, uden at vores krops "røgalarm" forstyrrer unødigt. I denne episode har jeg en samtale med Jukas Killemose, som er ekspert i at anvende fysisk udveksling som en måde at opøve kraftfuldt ligeværd på.

28 05, 2021

Arbejdsfællesskaber med ekstrem involvering

I dette afsnit taler jeg med arbejds- og organisationspsykolog Jacob Theilgaard om hans erfaringer med at skabe involverende beslutningsprocesser i de arbejdsfællesskaber, han samarbejder med. Jacob fortæller om, hvordan han har omsat egen livssituation og grundlæggende menneskesyn til en stærk personlig intention for sit eget arbejdsliv. I samtalen kommer vi ind på de praktiske konsekvenser af styre- og beslutningsformerne sociokrati og holokrati – og inspirationen fra kvækerbevægelsen.

28 04, 2021

Intention som boss

Eksperimentér med en "tjek ind" og "tjek ud" praksis i jeres team og gør den personligt valgte intention til Boss. At sætte en synlig intention for sig selv og dele den med kollegaerne kan styrke udvikling og fælles læring.

19 04, 2021

At spænde hjelmen – træn intentionsmusklen

I denne episode kan du høre mig reklamere for at gå på arbejde med intention. Som en måde at booste den professionelle dømme- og handlekraft – og højne oplevelsen af mening og ansvar. Men husk - det forpligter og skaber ikke nødvendigvis harmoni og lette løsninger.

11 04, 2021

Introduktion til SELVKLOG og til Nina

I denne episode får du en kort introduktion til min definition af selvklog: At forholde sig klogt til sig selv - vel at mærke "sig selv" i relation til og i udveksling med andre, kollegaerne og opgaverne. Jeg fortæller om mit formål med podcasten - at bidrage konkret og praksisrettet med metoder, begreber og øvelser til et arbejdsliv med intention, bevidsthed og mening.

5 02, 2020

Clear is kind – Unclear is unkind

But why?

Når jeg har valgt at arbejde med konflikter, skyldes det ikke (kun) selvpineri og hang til ubehag.
Men at jeg har lært, at spændinger og forskellighed kan bidrage til at skabe sunde, klare arbejdsfællesskaber.
Hvis vi vel at mærke tør være transparente og lydhøre og bruge spændingen som

14 09, 2019

Masterclass for professionelle – gør konflikten til din læremester

WORKSHOP d. 28.-29. november 2019 kl. 9-16

Af psykologerne Nina Jensen & Jolande Gröflin Corneliussen

Masterclass for professionelle
– gør konflikten til din læremester

Professionelle, som har evnen til at navigere i konflikter og ophedede situationer, er eftertragtede kollegaer og ledere. At holde hovedet klart og hjertet varmt er et must, hvis ikke pres, højt tempo og komplekse opgaver

5 12, 2018

Workshop: “Professionel på kanten – personligheden på arbejde”

WORKSHOP 12.-13. marts 2019 kl. 9-16.30

Af organisationspsykolog og Certificeret Integral Facilitator Nina Jensen

Professionel på kanten
personligheden på arbejde

Selv når du ihærdigt prøver at være neutralt professionel, vil din personlighed være med dig på arbejde. Med alt hvad det indebærer af følelser, impulser, præferencer og kant. Både til glæde og besvær for dig selv, dine relationer og din