WORKSHOP 12.-13. marts 2019 kl. 9-16.30

Af organisationspsykolog og Certificeret Integral Facilitator Nina Jensen

Professionel på kanten
personligheden på arbejde

Selv når du ihærdigt prøver at være neutralt professionel, vil din personlighed være med dig på arbejde. Med alt hvad det indebærer af følelser, impulser, præferencer og kant. Både til glæde og besvær for dig selv, dine relationer og din organisation.

Din villighed til at sætte din personlighed på arbejde kan blive din største styrke. At kunne facilitere dig selv er afgørende for, om du kan agere smidigt i samarbejdet og de komplekse, omskiftelige opgaver. Uanset fag og branche.

Som professionel på kanten er du … :

  • på kanten af din egen komfort- og udviklingszone,
  • villig til at bruge dig selv som instrument i opgaveløsningen,
  • opmærksom både på de ydre og de indre processer,
  • optaget af at omsætte intention til konkret praksis og fremdrift,
  • åben for feedback og muligheder for læring.

Formål:
Formålet med workshoppen er at give hands-on viden, oplevelser og konkrete praksisideer fra Ninas udviklingskoncept ”Professionel på kanten”. Hensigten er at give flere mod på at arbejde på kanten og eksperimentere med egen stilart og måder at komme tilstede på.

Selv om workshoppen kan stå alene, vil indholdet give en forsmag på den et-årige udviklings- og praksisgruppe med samme tema, som starter i efteråret 2019.

Målgruppe:
Målgruppen er dig, som vil skrue op for en struktureret selv-udvikling og -praksis til glæde for fleksibilitet og flow i dine relationer og opgaver.

Måske er du i HR, IT eller anden specialist-funktion og har med forandring og facilitering at gøre. Du er interesseret i at ”skubbe” til stemninger og skabe fremdrift i de fællesskaber, du har ansvar for. Din intention er at bruge dig selv som instrument til at skabe mere klarhed, samarbejde og læring på arbejdspladsen

Indhold:
Workshoppen er overvejende oplevelses- og dialogorienteret og fokuserer på praksis og how-to. Strukturen i udviklingskonceptet ”Professionel på kanten” formidles via litteratur og udvalgte inspirationsoplæg, herunder:

  • Det integrale kort og principper – den komprimerede version
  • Robert Kegan´s Theory of Adult Development (How to be an adult)
  • Systemisk relations- og kontekstforståelse
  • Træning af opmærksomhed, inkl. embodiment

De konkrete øvelser, som præsenteres på workshoppen, vil med en fortsat praksis øge din kapacitet til at være i kompleksitet, til at fokusere med intention, til at være fleksibel samt til at være tilstede i det, der foregår lige nu.

Tid, sted og pris:
Tirsdag d. 12. marts og onsdag d. 13. marts kl. 9-16.30
Sofias Hus, Godthåbsvej 6A, 2000 Frederiksberg

4.800 kr. ekskl. moms
Der er kaffe/te, frokost og frugt begge dage.

Tilmelding sker på mail til nina@cosma.dk.

Om Nina Jensen:
Nina har i 25 år styrket ledelses- og samarbejdskompetencer i danske virksomheder til glæde for arbejdsmiljø, samarbejdskultur og bundlinje. Hun faciliterer teamudvikling, konsulent- og ledelsestræning via sit firma www.cosma.dk.

Nina er godkendt supervisor og specialist i arbejds- og organisationspsykologi.
Hun blev som den første i Norden certificeret som Integral Facilitator i 2016 og har siden samarbejdet med www.tendirections.com . Intentionen med Nina´s arbejde er at styrke en bevidst professionalisme med klar intention, nærvær og ansvar.
Hendes konkrete hands-on tilgang er funderet i en længerevarende og dybdegående systemisk og integral praksis.