Jeg er ved at læse Diane Musho Hamiltons bog: “The Zen of You & Me. A Guide to Getting Along with Just About Anyone“.
Bogen er en meget praktisk og virkelighedsnær guide til at leve harmonisk med selv vores mest irriterende medmennesker (og ikke mindst os selv).

I kapitlet “The Ego Divides” beskriver hun postkortet på sit køleskab: “Gardening, yoga, bubble baths, meditation…. and I still want to smack somebody.”
Selv efter mange års praksis med intens meditation, lytning og udforskning kan hun pludselig selv føle sig truet og overvældet.
(NB! På det gamle postkort, jeg har fundet, står der medication – det kan man så fundere over).

Når vores ældgamle nervesystem med kæmp/frys/flygt kommer online, kaldes det for “amygdala hijack” – når det instinktive frygt-system tager over.

Jeg færdes ofte i arbejdsmiljøer, hvor kontrolleret, anerkendende og høvisk tale er normen. Hvor vrede og stærke følelser gemmes væk som upassende og derfor ikke modnes og “trænes”. Når de så endelig vælter ud, er det i en umoden form, hvor alle bliver bekræftet i, at det ER upassende og pinligt. Arbejdsfællesskaber, som arbejder bevidst med at transformere instinktive impulser til mere åbenhed og fleksibilitet, kan tåle større forskellighed og inkludere mere kompleksitet.

Forslag til praksis
Diane har i sin bog forslag til, hvordan vi kan handle mindre rigidt og automatisk i situationer med intense følelser. Hvordan vi kan praktisere mere bevidst i mødet med den oplevede trussel.
I både arbejdsmæssige og personlige relationer er det centralt, at vi kan skabe en forbindelse/en bro til den mere modne del af hjernen, når frygt-systemet er online. Forslagene lyder måske meget simple, når vi er i ro og ikke er hijacket. Men den vigtige pointe er at praktisere, mens kroppen er fyldt med impulser og nervesystemet er overvældet.

Min meget forkortede og fordanskede udgave lyder således (frit fra s. 23-27):

 1. Vær opmærksom og tilstede
  Benyt lejligheden til at stifte tæt bekendtskab med dit nervesystem, når det er provokeret. Vær nysgerrig på, hvordan det viser sig hos netop dig og undersøg din indre oplevelse lige nu og her. Vær med det, der sker.
 2. Slip historien
  Svær opgave: Øv dig i at slippe tænkning og vurdering/fordømmelse af situationen – bare et par minutter. Formålet er at få beroliget nervesystemet og få fat i den mere klare tænkning.
 3. Fokusér på kroppen
  Læg mærke til, hvordan følelserne manifesterer sig i din krop. Hvordan er konsistensen, tonen, temperaturen? Observér hvordan det skifter og bliv ved selve den kropslige oplevelse uden at forsøge at ændre det. Hold dig åben for den rene oplevelse og læg mærke til impulsen til at undvige det ubehagelige.
 4. Træk vejret
  Øv dig i at trække vejret mere rytmisk. Eks. tæl 1-2-3-4 ved indånding og 1-2-3-4-5-6 ved udånding. Øv samtidig en mere ensartet vejrtrækning med samme konsistens, eks. som hvis du trækker vejret gennem et sugerør. Notér, hvordan fokus på åndedrættet mildner sensationerne i kroppen.

Vælg situationer, hvor disse forslag bevidst kan praktiseres. Se, hvad det betyder for kapaciteten til at handle mere og mere frit selv midt  i ubehaget. God fornøjelse med at transformere lysten til enten at løbe væk, tilpasse dig eller “to smack somebody” til en mere åben og fleksibel respons.