Masterclass for professionelle – gør konflikten til din læremester
D. 26.-27. marts 2020 kl. 9-16

Professionelle, som har evnen til at navigere i konflikter og ophedede situationer, er eftertragtede kollegaer og ledere. At holde hovedet klart og hjertet varmt er et must, hvis ikke pres, højt tempo og komplekse opgaver skal risikere at sløre dømme- og handlekraften.

Målgruppe

Målgruppen for denne Masterclass er dig, som har et vist kendskab til konflikt- og kommunikationsredskaber, og nu leder efter ”noget mere”.
Dine arbejdsopgaver kalder på en mere levende tilgang end de traditionelle konfliktværktøjer kan tilbyde dig, og du vil gerne eksperimentere med nye måder at sætte dig selv i spil på. Du tror på, at du kan skabe flere nuancer og bredde i dine handlemåder, når du arbejder med din relation til autoritet og magt.

I det daglige har du med samarbejde, forandring og/eller facilitering at gøre og er interesseret i at ”skubbe” til stemninger og skabe fremdrift i de fællesskaber, du har ansvar for.

Formål og udbytte

Formålet med workshoppen er at styrke din evne til at facilitere dig selv under pres og dermed møde konflikter mere åbent, centreret og smidigt.
Strukturen i undervisningen er at skabe intention, bevidsthed og valgmuligheder i de konfliktsituationer, du møder i dit professionelle virke.
På workshoppen inviteres du til at undersøge, hvordan du kan rumme dig selv i mødet med det, som konflikter og aggression sætter i gang i dig. En tilgang til egen-regulering, som er anderledes end vanemæssig kontrol og fortrængning. I konkret casearbejde får du trænet din parathed til at stå frem og være med konflikten på en levende og dynamisk måde.

I udveksling med de øvrige deltagere kan du eksperimentere med dit udtryk og dine responser. Dine erfaringer og intention kan inspirere til en fortsat øvelsespraksis, du kan vælge at tage med hjem til din arbejdskontekst.

Form

Workshoppens form er en blanding af oplæg, refleksion, fordybelse samt dialogbaseret og fysisk udveksling.
Formen inviterer til, at alle deltager aktivt og intenst – i plenum, i mindre grupper og alene.

Som deltager skal du være villig til at bruge dig selv, lege med og indgå i feedback og refleksion med de øvrige deltagere.

Tid, sted og pris

26.-27. marts 2020, kl. 9-16
Harsdorffs Hus Office Club, Kongens Nytorv 5, 1.
Mødelokale Udenrigsministeriet

5.800 kr. ekskl. moms
Der er kaffe/te, frokost og frugt begge dage.

Minimum 8, maksimum 16 deltagere.

Tilmeld dig Masterclass for professionelle

Erfaren psykolog og facilitator som underviser og gæsteunderviser

Workshoppens undervisere har lang praksiserfaring
i at facilitere processer og konflikter.

Underviser Nina Jensen

Nina har i 25 år styrket ledelses- og samarbejdskompetencer i danske virksomheder til glæde for arbejdsmiljø, samarbejdskultur og bundlinje. Hun faciliterer teamudvikling, konsulent- og ledelsestræning. Intentionen med Nina´s arbejde er at styrke en levende og dynamisk professionalisme. Hendes konkrete hands-on tilgang er funderet i en længerevarende systemisk/integral praksis. Nina er specialist i arbejds- og organisationspsykologi og supervisorgodkendt af Dansk Psykolog Forening og certificeret som Integral Facilitator.

Gæsteunderviser Jukas Killemose

Jukas er uddannet lærer og har en kandidat i pædagogisk psykologi.
Han har arbejdet med kropsbevidsthed, meditation og kollektive processer siden 2003.
Han har i mange år undervist private og professionelle på forløb og workshops som eks. Kraftfuldt Ligeværd og Stå Stærkt.
Som facilitator bruger Jukas fysisk og sproglig udveksling til at styrke deltagernes evne til at rumme sig selv i mødet med verden samt at møde sin egen og den andens aggression, instinktkraft og vrede med ligeværd.

Ja tak, send mig nyt om at være Professionel i Forandring

Få nye perspektiver på professionalisme og samarbejde

Ring på +45 3033 6030 eller skriv til nina@cosma.dk for at høre nærmere.