Hvad bekymrer dig mest i forhold til vores samfunds udvikling?

“Vi har et ledelsesproblem. Danskerne bliver i målinger kåret som nogle af de mest tillidsfulde mennesker i verden. Vi er opdraget som frie individer og forventer et arbejdsliv, hvor vi kan tage ejerskab – med ansvar og frihed til at træffe beslutninger. Vi søger et meningsfuldt liv. Det er superpositivt, mageløst. Men vi bliver mødt med nogle forældede amerikanske ledelsesmodeller, der kræver mere styring, mere kontrol, mere dokumentation. Alt skal måles og vejes i mindre og mindre enheder, som ikke spiller sammen – og med et vildt voksende bureaukrati som resultat. Konsekvensen ser jeg under mine foredrag landet rundt, som mismod og angst i menneskers øjne og vildt voksende frustration. Det er et ledelsessystem, der bygger på mistillid til tillidsfulde mennesker. Det er det største overgreb mod befolkningen siden stavnsbåndet”.

(Fra Peter Bastian, Livet er umagen værd).

Jamen, så er opgaven klart formuleret for ledere, medarbejdere og konsulenter som mig selv, som har en interesse i at skabe tidssvarende ledelses- og samarbejdsformer. Lad os sammen fortsætte det spændende arbejde med at eksperimentere og afprøve, hvordan vi kan praktisere ledelse og samarbejde. Lad os ikke nøjes med at have læst de rigtige bøger, at have hyret de rigtige foredragsholdere, været på de rigtige kurser og automatisk kunne fremsige de politisk korrekte ord på bingopladen. Lad os bævrende undersøge, om det har en effekt i praksis – i det dagligt levede arbejdsliv. Tør vi også gøre det?

Jeg tror på ledelses- og samarbejdsmodeller, som er mere faciliterende, responsive, nærværende og samtidig klart retningsanvisende. Sådanne modeller kræver mod til at lave fejl og gøre noget anderledes. Samarbejdsmodeller, som er inkluderende uden at blive et uproduktivt konsensus-helvede, rammer ikke plet hver gang. Eksperimenter kræver mod, og at vi ikke er alt for finfølende med vores egen ufejlbarlighed. Det kræver organisationer med klart formål uden nulfejls-kultur, som belønner mod til at afprøve nye veje at gå.
Skal vi være modige sammen?