Jeg arbejder ud fra en systemisk/integral tilgang.
Mit udgangspunkt er, at vi er forbundne og løsninger skal findes i relationerne, fællesskabet og konteksten.

Individuelle coaching- og udviklingssamtaler

Transformer dig selv – transformer din organisation.

Ledere og specialister har brug for at træne og udvikle nye kompetencer. Kompleksiteten i opgaverne og i relationerne kræver udvikling af vores mindset. Det er ikke længere nok at tilføre ny læring og viden – vi har brug for at skabe mere mental plads og bevidsthed, så vores dømmekraft kan fungere fleksibelt, responsivt og klart.

Jeg udbyder individuelle coaching- og udviklingsforløb, som er praktiske og ”hands-on” tæt relateret til dagligdagens ledelsesopgaver.

Min personlige, nærværende og udfordrende samtalestil er præget af mange års erfaring med personlig-professionel udvikling, og jeg bliver løbende efteruddannet og superviseret af internationale coaches.

Samtalerne foregår typisk på mit kontor på Kgs. Nytorv eller virtuelt på Zoom.

Konflikthåndtering

Den modne slåskamp

Når vi er på arbejde, er vores sociale og emotionelle evner efterhånden lige så vigtige som de direkte faglige kompetencer. Kravene til samarbejde på kryds og tværs stiger, og vi er i stigende grad afhængige af andre for at kunne løse vores opgave. I situationer med stor forandring, meget pres, komplekse opgaver vil der være tryk på følelserne og risiko for kort lunte.

Jo mere tolerance, modenhed og kendskab vi har til egne og andres reaktioner i konflikt, jo mere kan vi invitere forskellighed og perspektivskift ind i arbejdet. I akutte situationer kan parterne have brug for ekstern støtte til at finde visdom og klarhed midt i dramaet.

Jeg tilbyder kompetenceudvikling og rådgivning indenfor konflikthåndtering. Desuden sammensætter jeg samtaleforløb med de involverede parter i en konflikt.

Udvikling og supervision af grupper og ledelsesteam

”No man is an island”

Arbejdsfællesskaber og team er både en nødvendig arbejdsform og en potent udviklingsmulighed.

Nødvendig, fordi arbejdsopgaverne i dag er komplekse og ofte kræver flere modsatrettede perspektiver i håndteringen. Udviklingsmulighed, fordi gruppedynamikker prøver vores relationelle intelligens af i praksis og skubber os ud af komfortzonen og kontrolmodus.

Evnen til at kunne være og fungere i et fællesskab, at kunne finde det fælles ståsted, at kunne lytte og tale klart, være i forskellighed og konflikt, give feedback, agere følelsesmæssigt modent og skabe velfungerende processer resultater er alfa og omega for arbejdspladsen.

Jeg faciliterer supervisions- og teamudviklingsforløb, hvor vi arbejder konkret med processerne her-og-nu. En slags praktisk finjustering af samtale- og kommunikationsformer, vane- og kulturmæssige overbevisninger, konfliktstile og beslutningsmønstre. Ledelsesteam, som arbejder med egne interne dynamikker, kan være rollemodeller for den øvrige organisation, hvad angår en høj bevidsthed om samarbejde og relationel intelligens.

Workshops, uddannelses- og træningsforløb

Practice, Practice and All is Coming”

Det kræver systematik og vedholdenhed at udvikle sig, at gå fra at vide noget og til at få det ”ud i hænderne” og agere i praksis.

Træningsforløb kan designes tæt indvævet i det daglige arbejde.

Byggeklodserne i mine forløb stammer fra:

1) ny viden om voksnes udviklingspsykologi, 2) praksis i bevidsthed, nærvær og fokus, 3) uddannelse og praksis indenfor integral og systemisk tilgang, 4) specialistviden om organisation, gruppedynamik og facilitering.

Jeg tilbyder workshops og træningsforløb om:

  • Udviklings- og læringskultur – hvordan?
  • Den faciliterende professionelle – Selvet som Instrument
  • Konflikthåndtering – den modne slåskamp
  • Feedback som relationel kompetence
  • Forandringsledelse indefra
  • Systemiske og integrale samtaler

Fokus og præcision i processerne fører til styrket dømme- og handlekraft

Ring på +45 3033 6030 eller skriv til nina@cosma.dk for at høre nærmere.